• पी लोकनाध - विमानपत्तन निदेशक
 • इम्फाल तुलीहल -795140 (मणिपुर)
 • 91-385-2455069
 • 91-385-2455076
 • apdimphal@aai.aero
 • एम। चिंगलेन्साना, लोक शिकायत अधिकारी
 • इम्फाल तुलीहल -795140 (मणिपुर)
 • 7085058094
 • pgoimphal@aai.aero
 • हवाई अड्डा टर्मिनल मैनेजर
 • इम्फाल तुलीहल -795140 (मणिपुर)
 • 9402880368
 • atmimphal@aai.aero