Airport Grievance Officer

    • एम। चिंगलेन्साना, लोक शिकायत अधिकारी
    • इम्फाल तुलीहल -795140 (मणिपुर)
    • 7085058094
    • pgoimphal@aai.aero