Airport Grievance Officer

    • लोक शिकायत अधिकारी
    • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, डबोक, उदयपुर(राजस्थान) - 313022
    • pgo_udaipur@aai.aero