Airport Grievance Officer

    • लोक शिकायत अधिकारी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
    • गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दाबोलीम -403801 (गोवा)
    • 91-832-2541577
    • pgo_goa@aai.aero
    • 91-832-2540796