• हवाई अड्डा निर्देशक
  • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विजयवाड़ा हवाई अड्डा गुन्नवरम -521102, कृष्णा जिला (एपी)
  • 0866-2846729
  • 91-8676-254757
  • apd_vobz@aai.aero
  • जेजीएम (सिविल)
  • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विजयवाड़ा हवाई अड्डा गुन्नवरम -521102, कृष्णा जिला (एपी)
  • 0866-2846531