• श्रीमती अमन सैनी, हवाई अड्डा निर्देशक
 • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सूरत हवाई अड्डा(गुजरात)-394550
 • 91-261-2700291
 • 91-261-2700295, 2700244
 • apdsurat@aai.aero
 • एजीएम (सीएनएस) सिविल हवाई अड्डा
 • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सूरत-394550 (गुजरात)
 • 91-261-2700203
 • 91-9221340389
 • cnsic_vasu@aai.aero
 • चंद्र कान्त सोनकुसले एसएम (टर्मिनल / ऑप्स) सिविल हवाई अड्डा
 • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सूरत-394550 (गुजरात)
 • 91-9221340389, 0261-2700291
 • pgo_surat@aai.aero