• रामतनु साहा, विमानपत्तन निदेशक
  • 7557803603
  • 03592-267011
  • apdpakyong@aai.aero
  • राजीब मुखोपध्याय, टर्मिनल प्रबंधक
  • 9733098638
  • 03592-267001
  • tm.vepy@aai.aero