• हवाई अड्डा प्रभारी
  • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण केशोद हवाई अड्डे केशोद (गुजरात)
  • 91-2871-233391, 234611
  • 91-2871-231412
  • cnsic_vaks@aai.aero
  • क्षेत्रीय कार्यकारी निर्देशक
  • पश्चिमी क्षेत्र भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पोर्टा केबिन, नए हवाई अड्डा कालोनी सामने हनुमान रोड विले पार्ले पूर्व मुंबई-400099
  • 91-22-28300606
  • 91-22-28300606
  • redwr@aai.aero