• हवाई अड्डा निर्देशक
  • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बीजू पटनायक हवाई अड्डा भुवनेश्वर-751020 (ओडिशा)
  • 91 - 674 - 2596300(APD-O), 2596322(ATM-O)
  • 91-674-2596302, 2596317
  • apdbbsr@aai.aero